-   -
| Klub | Cina | Pena |

Bonitační hodnocení - Pena

Peruánský naháč (Perro sin pelo del Peru)

Aktuální barvy, používané pro peruánského naháče.

Celkový vzhled

0 ušlechtilý kompaktní pes požadované síly a mohutnosti, štíhlý a elegantní – zcela dle standartu FCI
1 příliš lehký pes slabé kostry
2 těžší méně ušlechtilý pes v rámci standardu FCI
3 těžký pes, hrubšího rámce, málo ušlechtilý
4 váha pod 4 kg nebo nad 30 kg
5x zcela netypický pro přílišnou jemnost, nesouladná stavba těla
6x zcela netypický pro přílišnou mohutnost a hrubost
7x kohoutková výška nad 65 cm a méně než 25 cm
8x jedinci vykazující fyzické či povahové abnormality

a) Hlava: mozkovna středních proporcí, rovnoběžník (horní linie obrysu tlamy a mozkovny jsou rovnoběžné), lehce rozbíhavé linie jsou přípustné. Při pohledu shora je lebka široká, směrem k nosu se zužuje. Nadočnicové oblouky jsou středně vyvinuty. Týlní hrbol málo vyjádřen, stop málo vyjádřen. Nosní houba dobré pigmentace, musí ladit k různým barvám kůže u bezsrsté variety a různým barvám srsti u osrstěné variety. Horní linie tlamy je rovná. Pysky co nejnapjatější a musí přiléhat k dásním.

1 volnější pysky
2 širší líce
3 kulatá hlava
4 krátký nos
5x výrazné disproporce a deformace, fontanela
6x jazyk za normálních okolností visící z tlamy (paralyzovaný)
7x zcela či částečně nepigmentovaná nosní houba
8 méně brady

b) Chrup: řezáky vykazují nůžkový skus, absence jednoho nebo více zubů u bezsrsté variety je přípustná, osrstěná varieta musí mít kompletní chrup s normálně vyvinutými zuby v normální pozici. Čelist není výrazně vyvinutá.

1 chybění špičáků
2 chybění řezáků
3 nepravidelné postavení zubů v čelisti ale nůžkový skus
4 klešťový skus
5 výrazná chudozubost
6 zúžená čelist
7 absence PM1 u osrstěné variety
8x předkus
9x podkus
10x křivá čelist, zkřížený skus, odchylky čelisti
11x absence více než jednoho zubu u osrstěné variety
12 nepravidelné postavení zubů v čelisti, ale klešťový skus

c) Oči: bystrý a inteligentní výraz, středně velké, stejné barvy, lehce mandlového tvaru, neleží příliš hluboko v očních jamkách, ani nevystupují. Uloženy normálně a stejnoměrně, ani příliš blízko nebo příliš daleko od sebe. Barva očí v souladu s barvou kůže u bezsrsté variety a s barvou srsti u osrstěné variety. Zbarvení očních víček dle obličejové části hlavy.

1 světlá barva oka – nekoresponduje s barvou kůže
2 nedopigmentovaná víčka, přerušovaný pigment
3 kulaté oko
4 světlá nebo růžová víčka u velmi světlých psů – koresponduje s barvou kůže
5 vystouplé nebo zapadlé oko
6x oči nestejné barvy, nedopigmentované oko, modré oko, abnormality oka

d) Uši: při upoutání pozornosti vztyčené, v klidu složené dozadu, středně dlouhé, v místě nasazení široké zužující se do špičky.

1 polovztyčené ucho, v klidu složené
2 polovztyčené ucho, nesložené v klidu
3 měkké ucho
4 klopené ucho
5x těžké uši, visící uši, kupírované uši, uzavřený zvukovod, deformovaný boltec
6 zcela složené ucho

e) Tělo a krk: trup středních proporcí, délka se rovná výšce v kohoutku (u fen může být trup poněkud delší než u psů), rovný hřbet, záď pevná svalnatá, stavba zajišťuje dobrý pohyb vycházející z pánevních končetin, hrudník přiměřené šířky a hloubkou sahá až téměř k loktům, řádně nikoliv však přehnaně vtažené břicho. Krk elegantní, zhruba stejné délky jako hlava, kuželovitý, pružný, dobře osvalený. Kůže na krku tenká, hladká, pružná, dobře přiléhající k podkoží, žádný lalok.

1 mělký hrudník
2 slabší nebo chybějící předhrudí
3 úzký hrudník
4 klenutý hřbet
5 přestavěná záď
6 spáditá záď
7 příliš krátké nohy
8 volnější kůže na krku
9x tělo nepoměrně dlouhé vzhledem k výšce
10 dlouhé nohy

f) Ocas: nízko nasazen, u kořene silný a zužuje se ke špičce, při vzrušení může být nesen zvednutý volně zahnutý nad linií hřbetu, nikdy ne zahnutý tak, aby byl zatočen. V klidu spadá dolů, na konci vykazuje lehce nahoru zahnutý háček. Někdy vtažen pod břicho, délka téměř k hleznu. Ocas musí být kompletní.

1 zatočený ocas
2 špatně nesený ocas
3 vysoko nasazený ocas
4 kratší ocas
5x vrozená absence ocasu, výrazně krátký nebo kupírovaný ocas, abnormality ocasu, zálomek

g) Hrudní končetiny: dobře postavené pod tělo, při pohledu zepředu svislé a rovné, lokty nejsou vytočeny, tlapky středně dlouhé – podobají se zaječí tlapce. Kůže mezi prsty je dobře vyvinutá. Drápy dle zbarvení.

1 volnější lokty
2 vybočené lokty
3 přední končetiny při pohybu přešlapují
4 sbíhavý postoj
5 měkké nadprstí
6 strmé úhlení lopatky
7x deformita hrudních končetin
8 vtočená tlapka
9 vytočená tlapka
10 užší, úzký postoj

h) Pánevní končetiny: oblé pružné svaly, křivky hýždí výrazně vystupuje, pánevní končetiny musí být při pohledu zezadu postaveny svisle. Tlapy se podobají zaječí tlapce. Pohyb – krátký, ale rychlý krok, přitom pružný a měkký. Končetiny se při pohledu zezadu či zepředu pohybují v jedné přímce.

1 sbíhavé zadní chody, sbíhavý postoj
2 strmé úhlení
3 vázaný chod
4 rozbíhavý postoj
5 vbočená hlezna
6 sudovitý postoj
7 paspárky
8x výrazně sudovitý nebo výrazně kravský postoj PK, výrazně vbočená hlezna, deformita pánevních končetin
9 užší, úzký postoj

ch) Kůže a srst: U bezsrsté variety je kůže hladká a pružná, na hlavě, kolem očí a na lících se mohou tvořit oblé, téměř soustředěné linie. Kůže je bez srsti, povoleny jsou pouze zbytky srsti na hlavě a na koncích končetin a ocase. Někdy pár řídkých chlupů na hřbetu. Barva kůže od černé po světle plavou, všechna zbarvení mohou být jednobarevná nebo s bílými či růžovými skvrnami na kterémkoliv místě těla. Bílé nebo růžové skvrny nesmějí u bezsrsté variety pokrývat více než 1/3 těla. U osrstěné variety je srst hladká, krátká a přiléhavá. Osrstění může být jakékoliv barvy nebo kombinace barev.

1 bílé nebo růžové skvrny pokrývající více než 1/3 těla u bezrsrsté variety
2x nadměrné množství srsti na místech povolených standardem
3x laloky volné kůže
4x albinismus
5x srst na místech, která nejsou povolena standardem u bezsrsté variety
6x delší srst u osrstěné variety než je povoleno standardem
7x depigmentace na více než 20 procentech těla u hairless variety
8x merle zbarvení u osrstěné variety

i) Pohlavní znaky: dobře vyvinutá varlata, obě sestouplá v šourku (hodnotí se pouze u psů).

1x nesestouplé jedno či obě varlata, chybění varlat, výrazný rozdíl ve velikosti

j) Povaha: ušlechtilý, oddaný své rodině, živý a bystrý, k cizím lidem se jeví nedůvěřivý a ostražitý, dobrý hlídací pes.

1 rezervovaná
2 rezervovaná s náznakem bázlivosti
3 rezervovaná s náznakem agresivity
4x agresivní nebo příliš bázlivá


Vyřazující vady jsou označeny symbolem X.


Poznámky:

  • psi jasně vykazující fyzické či povahové abnormality nemohou být zařazeni do chovu,
  • pouze funkčně a klinicky zdraví psi se stavbou typickou pro plemeno mohou být zařazení do chovu.
Čínský chocholatý pes a peruánský naháč

Navigace: | • Fotografie | • Výsledky | • Chov | • Chovatelské stanice | • Chovné feny | • Krycí psi | • Junior šampioni ČR | • Šampioni ČR | • Šampioni ČMKU | • Kluboví šampioni | • Interšampioni | • Veterán šampioni | • Grand šampioni | • Zahraniční tituly | • Sportovní aktivity | • Zdravotní vyšetření – povinná | • Zdravotní vyšetření – ostatní | • Zdravotní vyšetření – zahraniční jedinci | • Historie PENA | • Standard | • Bonitační hodnocení | • Přihlášení© 2000-2024 KCHN, Informace: redakce, Aktualizace: orangeraven.cz, by www.stranky123.cz

[Valid RSS]