-   -
| Klub | Cina | Pena |

FOXI3-Gen ovlivňuje utváření hrbolků stoliček – zuby naháčů skýtají vědcům poznatky o vývoji a evoluci zubů savců


FOXI3-Gen ovlivňuje utváření hrbolků stoliček – zuby naháčů skýtají vědcům poznatky o vývoji a evoluci zubů savců

14. července 2017

Genetika vývojové biologie

Naháči se od ostatních plemen liší nejen skrze chybějící srst, ale také počtem a kvalitou zubů. Vědci z institutu Maxe-Plancka pro evoluční antropologii v Lipsku a Univerzity Friedrich-Schiller v Jeně vyšetřili lebky a zuby bezsrstých plemen psů ze sbírky phyletického muzea v Jeně a dokázali, že Gen FOXI3 má podíl na vývoji zubů – a to nejen u psů, ale možná i u jiných savců, včetně člověka.

foto Historické foto vitríny muzea s dermoplastikami ze studie o naháčích. Zakladatelskou generaci, skládající se z osrstěné feny (vlevo) a holého psa (vpravo) je možno vidět v horním regále. Generace F1 a F2 se nacházejí v druhém a třetím regále odshora. © Archiv Phyletické museum, Jena

Naháči jako čínský chocholatý pes nebo mexický naháč patří k nejstarším plemenům na světě a všimli si jich již velcí přírodovědci jako Carl von Linné nebo Charles Darwin. Důvodem toho, že těmto rasám chybí srst, je mutace Genu Forkhead Box I3 (FOXI3), který patří k rodině genů pro transkripční faktory, a který se také podílí na vývoji zubů.

Tým Kornelia Kupczika z Institutu Maxe Plancka pro evoluční antropologii a Martina S. Fischera z Univeirzty Friedrich Schiller pomocí historické sbírky lebek prokazatelně holých a osrstěných psů nyní zjistil, že u holých zvířat chyběly skoro všechny trvalé zuby (tzn. řezáky a špičáky a také přední stoličky), stoličky (moláry) ale byly na místě. Nápadné také bylo, že na mléčných premolárech a molárech naháčů nebyly vyvinuté určité hrbolky na straně k jazyku. Vědci s pomocí testů DNA na přes sto let starých psích lebkách ze sbírky phyletického muzea v Jeně pak zjistili, že tento morfologický nález jde ruku v ruce s mutací genu FOXI3.

foto Stoličky v dolní čelisti (a) osrstěného psa a (b) holého psa. Na obrázku jsou písmenky (m), (e) a (hy) označené hrbolky. U osrstěného psa jsou viditelné, u naháče však chybí. © MPI f. evoluční antropologie

Stále zachované původní lebky a dermoplastiky naháčů se vážou zpět k dřívějšímu řediteli phyletického muzea Ludwigu Plate, který na začátku 20. století podnikl experiment křížení holých a osrstěných psů, o kterém napsal článek „O naháčích a křížení mezi ceylonským holým psem a jezevčíkem“. Při experimentu zjistil, že holým jedincům chybí část zubů. „Jak nesmírnou hodnotu mají vědecké sbírky pro vědu, se nám naší studií podařilo působivě ukázat“, říká Fischer.

Zajímavé je, že i několik divoce žijících zástupců ze skupiny psovitých má podobné moláry jako naháči. Také moláry člověka a primátů vykazují podobně variabilní vývoj hrbolků ke straně jazyka. Vědci z Lipska a Jeny se proto domnívají, že by se FOXI3 eventuálně měl připsat větší význam ve vývoji zubů u savců: „Je dost možné, že tento gen hrál roli i při evolučních změnách morfologie zubů u člověka“, říká Kupczik.


Překlad: Ingrid Linhartová, MA

Originál článku: https://www.mpg.de/11398295/nackthunde-zaehne, za svolení k publikaci děkujeme PD Dr. Korneliu Kupczikovi (Max Planck Weizmann Center for Integrative Archaeology and Anthropology Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology Leipzig, Germany) a Profesoru Dr. Dr.h.c. Martinu S. Fischerovi (Direktor Institut für Zoologie und Evolutionsforschung mit Phyletischem Museum, Ernst-Haeckel-Haus und Biologiedidaktik, Jena, Germany).

Autor: E. Linhartová, I. Linhartová  (03. 09. 2018)

Čínský chocholatý pes a peruánský naháč

Navigace: | • Články | • Inzerce | • Stáhněte si | • Jak na to? | • Stanovy klubu | • Bonitační řád | • Zápisní řád | • Kontroloři vrhů | • Platby KCHN | • Kalendář akcí | • Odkazy na www | • Kontakty | • S.O.S. | • Přihlášení© 2000-2022 KCHN, Informace: redakce, Aktualizace: orangeraven.cz, by www.stranky123.cz

[Valid RSS]