-   -
| Klub | Cina | Pena |

Jak na to?


Proč se stát členem KCHN ČR?
Jak se přihlásit do klubu?
Co je to bonitace?
Chci jít se svým psem/fenkou na výstavu
Jsem členem KCHN a nemám přihlašovací údaje
Můj pes/fenka chybí v seznamu chovných jedinců
Můj pes/fenka chybí v některém ze seznamů s tituly
Moje chovatelská stanice chybí v seznamu chovatelských stanic
Můj pes/fenka chybí v některém seznamu se zdravotními vyšetřeními
Jak získat Klubového šampiona
Jak získat titul Klubový šampion štěňat
Jak získat titul Klubový šampon mladých
Jak získat titul Klubový šampin veteránů

Proč se stát členem KCHN ČR?

Čínští chocholatí psi spolu s čivavami, peruánskými naháči a později i mexickými naháči byli v ČR nejdříve organizováni v Klubu mexických plemen, založeném 1. ledna 1982. Později byl tento klub přejmenován na Klub chovatelů čivav a naháčů. Počet naháčů se však rychle zvyšoval a na základě žádosti členů a referenda se naháči 13. listopadu 1999 na společné schůzi oddělili a vznikl zcela samostatný a nezávislý Klub chovatelů naháčů ČR, člen ČMKU, FCI a následně ČKS, sdružující čínské chocholaté psy a peruánské naháče, jejich majitele a příznivce. Členství v klubu přináší mnoho výhod. Členům jsou prostřednictvím webových stránek průběžně poskytovány důležité informace týkající se chovu, výstav i jiných akcí (narozená štěňatech, nakryté feny, výsledky z bonitací, výsledky z výstav, výsledky ze složených zkoušek a závodů, získání významných titulů či absolvování zdravotních vyšetření aj.).

Díky pomoci mnoha sponzorů může klub nabídnout významné slevy pro členy klubu (psí krmivo, oblečky aj. užitečné zboží). Člen klubu má zvýhodněné platby při bonitacích, kontrolách vrhů a dalším chovatelském servisu.

Klub organizuje speciální a klubové výstavy, součástí jeho aktivit jsou agility a coursing a také již tradiční víkendové setkání členů klubu, rodinných příslušníků a přátel se všemi jejich psy a miláčky. Jsou organizovány různé hry závody, ukázky výchovy a výcviku, úpravy srsti chlupatých i nahých variet, koupání, táborák, kulturní program pro psy, děti i dospělé. Lidé zde mohou strávit krásný víkend v přírodě, seznámit se s novými lidmi, získat nové zkušenosti a informace, pobavit se a předat své poznatky i dobrou náladu dál. A pro štěňata i dospělé psy je to skvělá příležitost k hrám zvykání na nové lidi, prostředí, výborný trénink do všedního rušného života i na výstavy. Každý rok se objevují nové návrhy na rozšíření aktivit klubu. Proč se tedy nepřipojit a nechat si tak ujít spoustu rad, informací i zábavy? Kontakty na KCHN ČR.

Jak se přihlásit do klubu?

Stačí si ze sekce "Stáhněte si" stáhnout a vytisknout přihlášku do klubu, vyplnit ji, zaplatit příslušný poplatek dle instrukcí a kopii ústřižku společně s vyplněnou přihláškou zaslat jednatelce klubu.

Co je to bonitace?

Skutečnost, že vlastníme jedince s průkazem původu ještě neznamená, že se náš pejsek nebo fenka mohou automaticky podílet na čistokrevném chovu. I u jedinců s rodokmenem se mohou vyskytnout vady, pro které nemohou být někteří zařazení do chovu. Účelem bonitace je tedy podchytit tyto jedince a vyloučit je z čistokrevného chovu. Dále bonitační komise stanoví na základě standardu FCI, do jaké míry posuzovaný jedinec tomuto standardu (tj. souhrnu znaků, které tvoří ideál plemene) odpovídá. Bonitační komisí (vždy je jedním z členů rozhodčí s aprobací pro dané plemeno) je pes změřen, zvážen a prohlédnut mnohem podrobněji, než na výstavě. Všechny výsledky jsou zapsány do bonitační karty buď v přímých hodnotách (rozměry) nebo v číselných kódech. Souhrnem všech údajů je tzv. bonitační kód, při jehož přečtení se (s pomocí bonitačního hodnocení) dozvíme, jak daný pejsek vypadá, aniž bychom ho museli vidět. Na závěr bonitace dostane posuzovaný jedinec zápis do průkazu původu - chovný, případně, vykazuje-li vylučující vady - nechovný. Pouze v prvním případě se může podílet na čistokrevném chovu.

Bonitace se provádí pouze jednou za život psa nebo feny a zúčastnit se jí mohou čistokrevní jedinci s průkazem původu vydaným plemennou knihou uznávanou FCI, kteří ukončili 14 měsíc věku a absolvovali jednu výstavu CAC ve věku od dvanácti měsíců s oceněním minimálně VD. Podmínkou k uchovnění jsou i povinná zdravotní vyšetření. Termíny a místa konání bonitací, včetně přihlášek, jsou zveřejňovány na těchto stránkách. Uzávěrky pro přihlášení na bonitaci jsou vždy 14 dní před termínem konání. Zjednodušeně řečeno, bonitace není nic jiného než jakási "prohlídka" a není nutné se jí obávat.

Na těchto stránkách si můžete prohlédnout výsledky bonitací CINA. Na těchto stránkách si můžete prohlédnout výsledky bonitací PENA.

Chci jít se svým psem/fenkou na výstavu

Výstavy jsou odborné kynologické akce, jejichž smyslem je předvedení kvality zúčastněných jedinců. Mají obrovský význam, protože díky nim lze hodnotit úroveň chovu. Pro majitele předvedeného jedince (vystavovatele) je výstava společenskou událostí, při níž se, zjednodušeně řečeno, dozví, co vlastně doma má, seznámí se s jinými chovateli a vystavovateli a porovná svého psíka s jedinci téhož plemene. Podle výstavních výsledků si také někteří majitelé fen vybírají krycí psy.

Na výstavu je nutné se předem přihlásit. Přihlášky na Klubové a Speciální výstavy jsou naším Klubem uveřejňovány na webových stránkách, ostatní typy výstav si musí každý vyhledat na webových stránkách příslušných pořadatelů, které jsou zveřejňovány třeba v kynologických časopisech (např. Pes přítel člověka, Svět psů atd.) nebo na internetových stránkách - např. ČMKU (www.cmku.cz). Spolu s přihláškou najdete i tzv. propozice výstavy, jakési "instrukce". Z nich se dozvíte, do jaké třídy máte svého psa přihlásit, jaký je časový harmonogram výstavy a jaké jsou veterinární podmínky účasti (očkování nesmí být mladší jednoho měsíce a starší jednoho roku před datem konání výstavy). Důležitý je termín uzávěrky, do kdy musí být přihláška spolu s dokladem o zaplacení výstavního poplatku odeslána. Některé výstavy mají dva datumy uzávěrek, které jsou finančně rozlišené. Přihlášku je třeba vyplnit čitelně podle požadovaných údajů.

Často se chybuje v kolonce "jméno psa" - je třeba uvést celé jméno včetně chovatelské stanice (totéž platí u rodičů přihlašovaného jedince). Další problémy činívají kolonky "chovatel" a "majitel". Chovatelem je ten, u koho se štěně narodilo, majitelem ten, kdo si pejska koupil. Pes se přihlašuje podle skutečně dosažené kohoutkové výšky do rázu malý, střední, velký (u PENA), podle variety (u CINA) a podle věku, kterého dosáhne den před dnem konání výstavy (třída dorostu, mladých, otevřená atd.). Vyplněnou přihlášku společně s kopií průkazu původu (případně kopií šampionátu) a potvrzením o zaplacení výstavního poplatku odešleme pořadateli výtavy dle uvedených instrukcí. Po uzávěrce - platí datum poštovního razítka na obálce při odeslání nebo dle data přihlášení přes internetový systém - nebude již Vaše přihláška na výstavu zpravidla přijata, i když často se stává, že pořadatelé prodlužují termín poslední uzávěrky o několik dní. Asi 10 dní před výstavou Vám přijde potvrzený vstupní list s uvedeným katalogovým číslem Vašeho pejska - fenky nebo si jej stáhnete z webových stránek dle instrukcí. To vše se ale dozvíte v propozicích výstavy.

Dále s sebou na výstavu vezmeme vstupní list s katalogovým číslem, který nám přišel, průkaz původu, očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata s platným očkováním, předváděcí vodítko, misku s vodou, hřeben, vhodné pamlsky na odměnění Vašeho pejska, klec nebo přepravku a skládací židličku. Musíme se dostavit včas, abychom stihli přejímku psů, při níž někdy veterinář kontroluje očkovací průkaz s potvrzením o očkování proti parvoviroze, psince a vzteklině. Časové odstupy očkování od data výstavy jsou uvedeny v propozicích a musí být respektovány. Nutné je vyhledat kruh, kde probíhá posuzování daného plemene a třídy.Po přejímce obdrží vystavovatel katalog a zpravidla též složku s předtiskem pro posudek a katalogové číslo (někdy vystavovatel obdrží pouze katalog a číslo i posudek obdrží poté v kruhu). V katalogu je někdy uveden časový harmonogram posuzování. Vystavovatel se musí do kruhu dostavit včas. Při vstupu do kruhu odevzdá vystavovatel složku s posudkem, pokud ji obdržel. Průkaz původu se zpravidla do kruhu nenosí, výsledky se většinou zapisují ve výstavní kanceláři, záleží na typu a organizaci výstavy. (záleží pak na vystavovateli, zda si výsledek zapsat nechá či ne).

V kruhu se předvádí na tzv. předváděcím vodítku (tenká vodítka bez obojku, k dostání v obchodech s potřebami pro zvířata nebo na výstavách). Pes by se měl v kruhu pohybovat uvolněně, elegantním klusem, po levé straně vystavovatele a vždy směrem k rozhodčímu. Neměl by poskakovat, táhnout, cválat. Tyto výstřelky lze do jisté míry tolerovat jen ve třídě dorostu. Po předvedení v pohybu vystavovatel psa upraví do výstavního postoje Psa bychom měli výstavnímu postoji naučit. Po statickém předvedení jsou psi jednotlivě posuzováni třeba také na stole, kde probíhá kontrola chrupu a podrobné posouzení psa. Na závěr dostane vystavovatel posudek se zadanou známkou, případně titulem a diplom. Pokud vystavovatel se zadanou známkou nesouhlasí, může včas odstoupit z posuzování. Vítězná zvířata se utkají na závěr o prestižní tituly.

Shrnutí náležitostí na výstavu: průkaz původu, očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata s platným očkováním, vstupní list (byl-li pořadateli zasílán), předváděcí vodítko, potřeba pro finální úpravu srsti (především u ČINA), miska a voda pro psa, pamlsky. Je výhodné s sebou mít skládací židle a pokud pro pejska nemáme klec nebo přepravku, je vhodné mít alespoň pelíšek či jinou vhodnou podložku. Oblečení a zejména obuv vystavovatele mají být pohodlné, aby nerušilo vystavovatele ani psa a pokud možno barevně kontrastující s barvou našeho psa.

Na těchto stránkách si můžete prohlédnout výsledky výstav.

Typy výstav, výstavní tituly, podmínky pro udělování šampionátů - to vše naleznete na www.cmku.cz.

Jsem členem KCHN a nemám přihlašovací údaje

Jste-li členem klubu a nemáte ještě přihlašovací údaje, pomocí kterých získáváte rozšířené možnosti na těchto stránkách, pošlete email na adresu: admin@klubchovatelunahacu.cz.

Jako předmět emailu uveďte: Přihlašovací údaje pro www.klubchovatelunahacu.cz, tento email musí obsahovat:

 • vaše členské číslo
 • vaše příjmení a jméno
 • vaši adresu

Po ověření Vám budou přihlašovací údaje zaslány emailem zpět. (Pozor, pokud nebude mít email výše uvedenou podobu, nebude zpracován!)

Můj pes/fenka chybí v seznamu chovných jedinců

Jste-li členem klubu a nemůžete nalézt svého krycího psa nebo chovnou fenu v seznamu chovných jedinců, pošlete email na adresu redakce@klubchovatelunahacu.cz. Tento email musí obsahovat kopii bonitačního listu. Jako předmět emailu uveďte: Doplnění do chov. seznamu na http://www.klubchovatelunahacu.cz. Po ověření bude záznam doplněn. (Pozor, pokud nebude mít email výše uvedenou podobu, nebude zpracován!)

Můj pes/fenka chybí v některém ze seznamů s tituly

Jste-li členem klubu, váš pes/fenka je držitelem některého z těchto titulů: Junioršampion, Šampion, Klubový šampion, Interšampion, Grand šampion v ČR nebo v zahraničí a vy jej nemůžete nalézt v patřičném seznamu, pošlete email na adresu redakce@klubchovatelunahacu.cz. Tento email musí obsahovat kopii obdrženého titulu, jména rodičů, jméno majitele a chovatele. Jako předmět emailu uveďte: Doplnění do JSKI seznamu na http://www.klubchovatelunahacu.cz. Po ověření bude záznam doplněn. (Pozor, pokud nebude mít email výše uvedenou podobu, nebude zpracován!)

Moje chovatelská stanice chybí v seznamu chovatelských stanic

Jste-li členem klubu a vaše chovatelská stanice není uvedena v seznamu chovatelských stanic, pošlete email na adresu redakce@klubchovatelunahacu.cz. Tento email musí obsahovat celý název registrované chovatelské stanice, jméno chovatele, název kraje a adresu včetně PSČ. Pokud chcete můžete připojit email nebo adresu www stránek chovatelské stanice. Jako předmět emailu uveďte: Doplnění chovatelské stanice na http://www.klubchovatelunahacu.cz. Po ověření bude vaše chovatelská stanice doplněna. (Pozor, pokud nebude mít email výše uvedenou podobu, nebude zpracován!)

Můj pes/fenka chybí v některém seznamu se zdravotními vyšetřeními

Jste-li členem klubu, váš pes/fenka absolvovala nějaké zdravotní vyšetření u veterináře specialisty, který má oprávnění dané vyšetření provádět, zaslali jste jej poradci chovu nebo bonitačnímu referentovi a následně jej nemůžete nalézt v patřičném seznamu, pak pošlete email s kopiemi vyšetření na adresu redakce@klubchovatelunahacu.cz. Po ověření bude záznam doplněn.

Jak získat Klubového šampiona

Podle tabulky kterou najdete v sekci Stáhněte si, máte možnost zjistit (ať hned nebo kdykoliv později), zda Váš pejsek či fenka má dostatečný počet bodů pro udělení titulu Klubový šampion. Tituly lze započítávat jen od dosaženého věku 15 měsíců výše ve třídách mezitřídě, otevřené, vítězů, šampionů a nebo ve třídě mladých (až od 15 měsíců). Výjimku tvoří výstavy Evropské a Světové, dále tituly BOB, BIG 1-5, BIS 1-3, Best of day, kde se ocenění započítává bez omezení věkem (platí pouze pro juniory a veterány - BIS dorost, štěně a čestná se nezapočítává).

V případě, že se na Oblastních nebo Krajských výstavách vypisuje namísto nebo současně k soutěži BIS i soutěž o Nejlepšího psa nebo Nejlepší fenu (i junior nebo veterán), snižuje se počet bodů za 1-3 místo vždy o 3 body.

Požadovaný limit (minimální) pro přiznání titulu Klubový šampion:

 • pes - 300 bodů
 • fena - 250 bodů

Zároveň musí být splněna podmínka získání některého (alespoň jednoho) z titulů: Český šampion, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, Klubový vítěz, Res. CACIB, CACIB. Titul BOB se jako podmínka počítá pouze při získání z mezitřídy, otevřené, šampionů, vítězů nebo mladých nad 15 měsíců. (Body za BOB je ovšem možno počítat i ze třídy mladých a veteránů do celkového součtu bodů.) Od 1.7.2014 je třeba pro získání titulu klubový šampion doložit 2 ocenění "výborný" z jakýchkoliv výstav pořádaných klubem KCHN ČR. Tato ocenění je možno získat ve třídě mladých do 15-ti měsíců (bez možnosti započítání bodů za případné umístění do čtvrtého místa) nebo ze třídy mladých nad 15 měsíců, z mezitřídy, třídy otevřené a třídy vítězů (s možností započítání bodů za případné umístění do čtvrtého místa).

Titul bude přiznán psovi nebo feně (starší 15-ti měsíců) v majetku člena klubu výborem klubu a to po ověření údajů v PP a doložení posudků z konkrétních výstav. Národní výstavě odpovídá v Polsku výstava Krajowa.

Pokud splnil váš pes nebo fena podmínky k získání titulu Klubový šampion, okopírujte PP a veškeré přílohy k PP a výstavní posudky (vše musí být dostatečně čitelné). Tužkou potom k výsledkům připište i body a součet zvýrazněte. Pro lepší přehlednost vypište na zvláštní list získané body a to: datum výstavy, název výstavy, dosažená ocenění a za ně získané body, celkový počet bodů za jednotlivé výstavy a celkový počet bodů za všechny výstavy. K těmto kopiím dokladů napište svou adresu, případně telefon nebo e-mail a vše zašlete poštou příslušnému poradci chovu pro dané plemeno. Titul Klubový šampion můžete nárokovat během celého roku, kdy vám bude vystaven prozatímní diplom a na členské schůzi budou pak slavnostně předány oficiální diplomy pro titul Klubový šampion.

Jak získat titul Klubový šampion štěňat *

 • věk pro získání titulu je od 4 do 9 měsíců
 • je třeba získat 3x VN ze třídy štěňat nebo dorostu na výstavách pořádaných v ČR
 • minimálně 1x VN1 a 1x VN musí být z Klubové nebo Speciální výstavy KCHN ČR

Jak získat titul Klubový šampion mladých *

 • věk pro získání titulu je od 9 do 24 měsíců
 • je třeba získat minimálně 1x titul CAJC na výstavě pořádané v ČR. Tento titul není dále možno použít pro získání titulu Klubový šampiona
 • dále je třeba získat minimálně 1x známku výbornou z Klubové nebo Speciální výstavy KCHN ČR
 • získání 50 bodů dle tabulky - Tabulka pro bodové hodnocení Klubového šampiona (sekce - Stáhněte si)
 • tyto body se dále nesmí použít pro získání titulu Klubový šampion

Jak získat titul Klubový šampion veteránů *

 • je třeba získat 3x V1 ze třídy veteránů minimálně od dvou rozhodčích, na výstavách pořádaných v ČR
 • z toho musí být minimálně 1x V1 z Klubové nebo Speciální výstavy KCHN ČR

* Pokud splnil váš pes nebo fena podmínky k získání titulu KŠŠ, KŠM nebo KŠV, okopírujte PP a veškeré přílohy k PP a výstavní posudky (vše musí být dostatečně čitelné). Na zvláštní papír vypište získané body a to: datum výstavy, název výstavy, dosažená ocenění a za ně získané body, celkový počet bodů za jednotlivé výstavy a nakonec celkový počet bodů za všechny výstavy. K tomu připište svou adresu, telefon a email a vše odešlete poštou poradkyni chovu pro čínské chocholaté psy.

Podmínka pro přiznání titulu - členství majitele v KCHN ČR v době plnění určitého šampionátu a žádosti o jeho přiznání.

Platnost od: 1.1.2024

Čínský chocholatý pes a peruánský naháč

Navigace: | • Fotografie | • Výsledky | • Chov | • Chovatelské stanice | • Chovné feny | • Krycí psi | • Junior šampioni ČR | • Šampioni ČR | • Šampioni ČMKU | • Kluboví šampioni | • Interšampioni | • Veterán šampioni | • Grand šampioni | • Zahraniční tituly | • Sportovní aktivity | • Zdravotní vyšetření – povinná | • Zdravotní vyšetření – ostatní | • Zdravotní vyšetření – zahraniční jedinci | • Historie CINA | • Standard | • Bonitační hodnocení | • Přihlášení© 2000-2024 KCHN, Informace: redakce, Aktualizace: orangeraven.cz, by www.stranky123.cz

[Valid RSS]